Sekretariat korporacyjny i usługi administracyjne

sekretariat korporacyjny

i usługi administracyjne

Jest grupa czynności administracyjnych koniecznych z punktu widzenia prawa, często też niezbędnych do sprawnego funkcjonowania firmy, niestety bardzo czasochłonnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Klientów wprowadziliśmy szereg usług odpowiadających ich indywidualnym potrzebom, pozwalających na oszczędność czasu i pieniędzy.

Jest to oferta kompleksowego zestawu usług ułatwiających funkcjonowanie firmy, zmniejszenie miesięcznych wydatków, oraz pozwalających na zmianę stałych kosztów administracyjnych w koszty zmienne.

Usługi administracyjne dla twojej firmy

Nie masz czasu na wypełnianie dokumentacji?

Usługi, z których można korzystać kompleksowo lub wybiórczo, w ramach stałej współpracy lub pojedynczych zleceń, obejmują między innymi:

  • Zapewnienie siedziby rejestracyjnej firmy i usług powiązanych
  • Prowadzenie ksiąg udziałów
  • Asysta podczas organizacji zgromadzeń wspólników
  • Przygotowywanie prostych projektów uchwał zarządu i zgromadzenia wspólników
  • Aktualizacja danych w instytucjach administracji publicznej (KRS, US, GUS)
  • Administrowanie rachunkami bankowymi
  • Sprzedaż nowoutworzonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Koordynacja procesów likwidacji spółek

Podejmujemy się też innych administracyjnych zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Naszych Klientów.

zobacz co jeszcze możemy dla ciebie zrobić